Översikt tomter

Pris: 51 320 kr - 55 400 kr
Adress: Lobonäs
Areal: 1280 m² - 1390 m²
Detaljplan: Nej

Bostadsområde i Lobonäs

Kommunal tomtmark i Lobonäs

Kommunen äger nio stycken avstyckade fastigheter mellan ca
1 280 och 1 390 kvm. Fastigheterna lämpar sig väl för friliggande villor. Fastigheterna omfattas inte av någon detaljplan.

Bilder kommer snart!

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn: 0271-570 63
E-post: hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad