Fastighetsbeteckning:
Östra Roteberg 9:32
Pris: 69 000 kr
Adress: Åsenvägen 30
Areal: 1 380 m²
Detaljplan:
Nej

Östra Roteberg 9:32

Kommunal tomtmark/råmark i Östra Roteberg

I byn Roteberg norr om Edsbyn bor man nära naturen men har närhet till service i form av mataffär och skola. Ett väl utbyggt gång- och cykelnätverk gör det enkelt att ta sig in till Edsbyn utan att behöva använda bilen.

Fastigheten är inte detaljplanelagd med lämpar sig väl för boende.

Bilder kommer snart!

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn: 0271-570 63
E-post: hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad