Förstora bilden

Fastighetsbeteckning:
Östra Roteberg 9:5
Pris: 15 kr/m²
Adress: Torrabergsvägen
Areal: Ej avstyckade

Östra Roteberg 9:5 (Torraberg)

Området är del av en större fastighet och är inte avstyckad. Området är inte detaljplanelagt men lämpas väl för boende. Här finns möjlighet till större storlek på tomter.

Kontakta Mark- och exploateringsingenjör för mer information gällande pris och storlek.

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn: 0271-570 63
E-post: hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad