Översikt

Fastighetsbeteckning:
Runemo 2:11
Pris: 105 000 kr
Adress: Kasernvägen
Areal: 2 100 m²
Detaljplan:
Nej

Runemo 2:11

Kommunal tomtmark i Runemo

På Kasernvägen väster om centrala Runemo ligger denna tomt vid busshållplatsen för förbindelse med i väster Alfta- och Edsbyn och i öster Bollnäs. Äldre småhusbebyggelse med inslag av mycket grönska karaktäriserar detta bostadsområde.

Fastigheten är inte detaljplanelagd men lämpar sig väl för en friliggande villa. Idag finns ett arrende på fastigheten för parkering.

Bilder

Förstora bilden

Översikt över området

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn: 0271-570 63
E-post: hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad