Fastighetsbeteckning:
Viken 1:33
Pris: 40 960 kr
Adress: Ej fastställd
Areal: 1 024 kvm
Detaljplan: Nej

Viken 1:33

Kommunal tomtmark i Viken

Fastigheten är inte detaljplanelagd men lämpar sig väl för en friliggande villa.

Bilder kommer snart!

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn: 0271-570 63
E-post: hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad