Ovanåkers kommun logotyp vit

Biosfärkandidat Voxnadalen

Biosfärskandidat Voxnadalen är i slutskedet för att lämna i från sig ansökan.

Tidplan framöver

Under mars-maj kommer ansökan behandlas på nationell nivå.

Den 1:e juni kommer ansökan lämnas över till Unesco i Paris. Detta kommer formellt göras av Sverige som nation.

Först om ett år, sommaren 2019 vet vi om Unesco utnämner oss till Biosfärområde men fram tills dess kommer vi jobba på som om vi vore ett biosfärområde.

Under sommaren och hösten påbörjar vi arbetet med en fördjupad utvecklingsplan. Utvecklingsplanen är den verksamhetsplan som Biosfärområdet och Biosfärkontoret ska arbeta efter under perioden 2019-2024. Håll utskick på vår hemsida, lokaltidining eller facbook, vi kommer arrangera tillfällen för att involvera så många som möjligt i arbetet med att ta fram utvecklingsplanen.


Äganderätt i ett Biosfärområde

En vanlig fråga som vi får är hur man påverkas som markägare i ett biosfärområde. Svaret är inget alls, om man inte vill. Äganderätten till sin mark är lika stark som innan och samma lagar gäller som utanför ett biosfärområde inom det.

Om man vill arbeta för en hållbar utveckling så kommer det blivande Biosfärområdet finnas som stöd och för att skapa samarbeten. Redan nu kommer vi som biosfärkandidat aktivt bjuda in till sammarbeten för en hållbarutveckling. (Exempelvis 23 april eller 20 maj, se här brevid)

Alltså dina rättigheter och skyldigheter i laglig mening som markägare är precis samma i och utanför ett biosfärområde.


Alfta socken odaterad

En förstudie över Vikens by i Alfta

Läs hela rapporten härPDF

 

Biosfärkandidat Voxnadalen på Facebook
@voxnadalen på Instagram

Naturvård och hållbar samhällsutveckling på ett nytt sätt!

Visionen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samspel mellan människor, natur och kultur och på det viset gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring.

I biosfärområden arbetar vi med ledorden bevara, utveckla och stödja:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Vägen till att bli ett Biosfärområde

Ovanåkers kommun arbetar med projektet Biosfärkandidat Voxnadalen under åren 2014-2017 för att skapa de närverk och ta fram den kunskap som behövs för att bli utsedd av UNESCO till biosfärområde.

I Sverige finns sedan tidigare fem biosfärområden och i världen 669 uppdelat i 120 länder, varav 16 är transnationella. Alla är utsedda av UNESCO och bildar tillsammans ett jättelikt nätverk av modellområden för hållbar utveckling.

Vi finansierar Biosfärkandidat Voxnadalen

Ovanåkers kommuns logotyp
Ljusdals kommun logotyp
Bollnäs kommun logotyp
Region Gävleborgs logotyp
Naturvårdsverkets logotyp
Tyck till om sidan