Ovanåkers kommun logotyp vit

Biosfärkandidat Voxnadalen

Biosfärskandidat Voxnadalen behöver dina synpunkter på ansökan till Unescos världsnätverk

Biosfärkandidat Voxnadalens ansökan för att bli en del av Unescos världsnätverk av biosfärområden är ute på remiss under perioden 20 november 2017 – 20 januari 2018. Under remissperioden ges alla möjligheter att inkomma med synpunkter.

Ladda ner ansökan till Unesco biosfärområde, version 0.6, 17 november 2017PDF

Då materialet är omfångsrikt rekommenderar vi läsning av framförallt Del I (sammanfattning) och avsnitt 7 (det föreslagna biosfärområdets zonering), avsnitt 13 (det föreslagna biosfärområdets vision och viktigaste mål) samt avsnitt 17 (det föreslagna biosfärområdets organisationsstruktur) i Del 2.

Önskar er organisation/förening/företag m.m. en dragning om biosfärområdesansökan kan detta bokas in snarast via hanna.alfredsson@ovanaker.se.

Skicka dina synpunkter

Skicka dina synpunkter till Ovanåkers kommun, 828 80 Edsbyn. Märk kuvertet "Biosfärkandidat Voxnadalen, remissutlåtande".


Äganderätt i ett Biosfärområde

En vanlig fråga som vi får är hur man påverkas som markägare i ett biosfärområde. Svaret är inget alls, om man inte vill. Äganderätten till sin mark är lika stark som innan och samma lagar gäller som utanför ett biosfärområde inom det.

Om man vill arbeta för en hållbar utveckling så kommer det blivande Biosfärområdet finnas som stöd och för att skapa samarbeten. Redan nu kommer vi som biosfärkandidat aktivt bjuda in till sammarbeten för en hållbarutveckling. (Exempelvis 23 april eller 20 maj, se här brevid)

Alltså dina rättigheter och skyldigheter i laglig mening som markägare är precis samma i och utanför ett biosfärområde.


Remiss av Biosfäransökan

Remissperioden pågick till 15 november men remissversionen går fortfarande att läsa härPDF.

Alfta socken odaterad

En förstudie över Vikens by i Alfta

Läs hela rapporten härPDF

 

Biosfärkandidat Voxnadalen på Facebook
@voxnadalen på Instagram

Naturvård och hållbar samhällsutveckling på ett nytt sätt!

Visionen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samspel mellan människor, natur och kultur och på det viset gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring.

I biosfärområden arbetar vi med ledorden bevara, utveckla och stödja:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Vägen till att bli ett Biosfärområde

Ovanåkers kommun arbetar med projektet Biosfärkandidat Voxnadalen under åren 2014-2017 för att skapa de närverk och ta fram den kunskap som behövs för att bli utsedd av UNESCO till biosfärområde.

I Sverige finns sedan tidigare fem biosfärområden och i världen 669 uppdelat i 120 länder, varav 16 är transnationella. Alla är utsedda av UNESCO och bildar tillsammans ett jättelikt nätverk av modellområden för hållbar utveckling.

Vi finansierar Biosfärkandidat Voxnadalen

Ovanåkers kommuns logotyp
Ljusdals kommun logotyp
Bollnäs kommun logotyp
Region Gävleborgs logotyp
Naturvårdsverkets logotyp
Tyck till om sidan