Biosfärkandidat Voxnadalen

Studieresa till Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, Italien

Vill du lära dig mer om hållbar besöksnäring i Italien? Är du nyfiken på att knyta nya kontakter som kan leda till samarbeten, nya affärsidéer och utveckling av hållbara innovationer? Följ med oss på studieresa till Unescos Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano i Italien! Här får du uppleva Agritourismo samt spännande möten med företagare och samhällsentreprenörer som drivs av att lösa utmaningar för att bidra till en hållbar framtid.

Studieresan inleds med att vi samlas på Galileo Galilei Airport (PSA) i Pisa. Där möts vi av våra värdar från Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano som under de kommande dagarna tar oss med buss genom Toscanas vackra landskap. Alla upplevelser, mat och boenden utmed färden är förbokade och ingår i det fasta priset. Se fullständigt program på nästa sida. Anmäl

Datum: 16-19 oktober, 2018
Start PSA: kl 13, den 16 oktober
Slut PSA: kl 14, den 19 oktober

Kostnad för helpension: 600 Euro + resa t o r Sverige - Pisa

Obs: Deltagare arrangerar själva sitt färdsätt till och från flygplatsen i Pisa (PSA).

Anmälan

Anmäl ditt intresse till johanna.mactaggart@biosfarprogrammet.se senast den 1 juli. Vid frågor kontakta Johanna MacTaggart, tfn: 070 660 05 07

Flicka blickar ut över en dal med berg runtomkring

”Welcome to Appennino Tosco Emiliano where we engage citizens, businesses and social enterprizes to fully understand the value of the Biosphere Reserve and how it guides us towards a sustainable future!” Filippo Lenzerini

Logotyper för UNESCO och Biosfärprogrammet Sverige.

Studieresan arrangeras av Biosfärprogrammet Sverige för personer och företag som är verksamma inom besöksnäring och/eller utveckling av samhällsentreprenörskap i något av Sveriges biosfärområden och biosfärkandidatområden.


Biosfärskandidat Voxnadalen har lämnat ifrån sig ansökan.

Under våren har ansökan färdigställts och har nu lämnats över till Sveriges regering (eller ja, miljödepartementet). Officiellt är det sen Sverige som nation som lämnar över ansökan till Unesco.

Först om ett år, sommaren 2019 vet vi om Unesco utnämner oss till Biosfärområde men fram tills dess kommer vi jobba på som om vi vore ett biosfärområde.

Framöver

Under sommaren och hösten påbörjar vi arbetet med en fördjupad utvecklingsplan. Utvecklingsplanen är den verksamhetsplan som Biosfärområdet och Biosfärkontoret ska arbeta efter under perioden 2019-2024. Håll utskick på vår hemsida, lokaltidining eller facbook, vi kommer arrangera tillfällen för att involvera så många som möjligt i arbetet med att ta fram utvecklingsplanen. Första arrangemanget blir en temadag "Skogen som hållbar resurs" den 15 september i Bollnäs.


Äganderätt i ett Biosfärområde

En vanlig fråga som vi får är hur man påverkas som markägare i ett biosfärområde. Svaret är inget alls, om man inte vill. Äganderätten till sin mark är lika stark som innan och samma lagar gäller som utanför ett biosfärområde inom det.

Om man vill arbeta för en hållbar utveckling så kommer det blivande Biosfärområdet finnas som stöd och för att skapa samarbeten. Redan nu kommer vi som biosfärkandidat aktivt bjuda in till sammarbeten för en hållbarutveckling. (Exempelvis 23 april eller 20 maj, se här brevid)

Alltså dina rättigheter och skyldigheter i laglig mening som markägare är precis samma i och utanför ett biosfärområde.


Alfta socken odaterad

En förstudie över Vikens by i Alfta

Läs hela rapporten härPDF

 

Biosfärkandidat Voxnadalen på Facebook
@voxnadalen på Instagram

Naturvård och hållbar samhällsutveckling på ett nytt sätt!

Visionen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samspel mellan människor, natur och kultur och på det viset gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring.

I biosfärområden arbetar vi med ledorden bevara, utveckla och stödja:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Vägen till att bli ett Biosfärområde

Ovanåkers kommun arbetar med projektet Biosfärkandidat Voxnadalen under åren 2014-2017 för att skapa de närverk och ta fram den kunskap som behövs för att bli utsedd av UNESCO till biosfärområde.

I Sverige finns sedan tidigare fem biosfärområden och i världen 669 uppdelat i 120 länder, varav 16 är transnationella. Alla är utsedda av UNESCO och bildar tillsammans ett jättelikt nätverk av modellområden för hållbar utveckling.

Vi finansierar Biosfärkandidat Voxnadalen

Ovanåkers kommuns logotyp
Ljusdals kommun logotyp
Bollnäs kommun logotyp
Region Gävleborgs logotyp
Naturvårdsverkets logotyp
Tyck till om sidan