Biosfärkandidat Voxnadalen

Voxnadalen - en bra bit av vär(l)den

Unesco Biosfärområden

Biosfärområde Voxnadalen

Nyheter

Biosfärområden och näringsliv

Hur kan kommuner samt lokala företag, entreprenörer och föreningar använda sig av Unescos utnämning till biosfärområde på bästa vis?

Detta diskuterar vi på kommande temakväll på Café Agnes tisdagen den 4 december, med start kl. 18.30. Bland annat kommer Susanna Heldt Cassel, besöksnäringsforskare vid Högskolan i Dalarna och ledamot i Biosfärkandidat Voxnadalens styrelse för att berätta om sin forskning kring skogens upplevelsevärden. Det berättas också om möjligheterna till internationellt utbyte mellan biosfärområden och bjuds på reflektioner från konferensen för kommuner i biosfärområden och kandidatområden. Ladda ner programmet här.PDF

Sveriges regering nominerar både Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka som biosfärområde till Unesco

Beslutet togs under torsdagen den 20 september och innebär att Sverige nu tillstyrker ansökningarna om att Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka (Västerbottens län och Norrbottens län) ska utses till Unesco biosfärområden. Unesco väntas ta ett beslut i frågan sommaren 2019.

Till dess att Unesco tar beslut om nya biosfärområden håller vi tummarna och fortsätter att utveckla vår verksamhet. Vi vill rikta ett stort TACK till alla som har varit med längs vägen och bidragit till att ta ansökan i hamn.

Här kan du läsa regeringens pressmedelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inbjudan till workshop med Therese Holmsten

Nytt datum för temadag kring ekonomi och hållbarhet i skogen

Biosfärkandidat Voxnadalens temadag kring ekonomi och hållbarhet i skogen är nu förlagd till torsdag 22 november, 2018, kl.14.30-20.00. Genom att lägga temadagen på en vardag och eftermiddag/kväll hoppas vi kunna nå ut till en bredare publik.

Se nedan för detaljer eller ladda ner programmet härPDF. Kom ihåg att anmäla dig innan den 15 november för att få en gratis middagsbiljett.

Inbjudan till workshop med Therese Holmsten

Välkomna!

Ladda ner inbjudan som affisch härPDF.

Inbjudan till workshop med Therese Holmsten

Ny rapport: Samverkansområden för småskaliga livsmedelsproducenter i Voxnadalen

Under sommaren har Therese Holmsten arbetat hos oss på Biosfärkandidat Voxnadalen. Therese, som är uppvuxen i Edsbyn och idag studerar till livsmedelsagronom vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, har undersökt intresset för ökad samverkan mellan småskaliga livsmedelsproducenter i Voxnadalen.

En ökad samverkan kan vara ett sätt för Voxnadalens småskaliga livsmedelsproducenter att nå bättre ut på den lokala marknaden. Arbetet med rapporten har inneburit många intervjuer med lokala och regionala aktörer inom livsmedelssektorn. Therese har upplevt ett stort intresse bland producenterna för att nå ut mer med sina produkter på den lokala marknaden och komma närmare konsumenten; "inom vissa produktionsgrenar gör man redan det idag, men det finns stor potential för framför allt köttproducenterna att utöka den delen, där kan samverkan på olika sätt göra stor nytta" säger Therese.

De lokala aktörernas engagemang är avgörande för att komma vidare. Den 18 oktober kl. 18.30 kommer Therese till Café Agnes i Alfta för att presentera sin rapport och tillsammans diskutera hur vi kan ta arbetet vidare.

Mer information om Therese presentation kommer. Till dess kan du läsa hela rapporten 'Samverkansområden för småskaliga livsmedelsproducenter i Voxnadalen' härPDF.

Therese Holmsten

Therese Holmsten

Studieresa till Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, Italien

Vill du lära dig mer om hållbar besöksnäring i Italien? Är du nyfiken på att knyta nya kontakter som kan leda till samarbeten, nya affärsidéer och utveckling av hållbara innovationer? Följ med oss på studieresa till Unescos Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano i Italien! Här får du uppleva Agritourismo samt spännande möten med företagare och samhällsentreprenörer som drivs av att lösa utmaningar för att bidra till en hållbar framtid.

Studieresan inleds med att vi samlas på Galileo Galilei Airport (PSA) i Pisa. Där möts vi av våra värdar från Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano som under de kommande dagarna tar oss med buss genom Toscanas vackra landskap. Alla upplevelser, mat och boenden utmed färden är förbokade och ingår i det fasta priset. Se fullständigt program på nästa sida. Anmäl

Datum: 16-19 oktober, 2018
Start PSA: kl.13 den 16 oktober
Slut PSA: kl.14 den 19 oktober

Kostnad för helpension: 600 Euro + resa tur och retur Sverige - Pisa

Obs: Deltagare arrangerar själva sitt färdsätt till och från flygplatsen i Pisa (PSA).

Anmälan

Anmäl ditt intresse till johanna.mactaggart@biosfarprogrammet.se senast den 1 juli. Vid frågor kontakta Johanna MacTaggart, tfn: 070 660 05 07

Flicka blickar ut över en dal med berg runtomkring

”Welcome to Appennino Tosco Emiliano where we engage citizens, businesses and social enterprizes to fully understand the value of the Biosphere Reserve and how it guides us towards a sustainable future!” Filippo Lenzerini

Logotyper för UNESCO och Biosfärprogrammet Sverige.

Studieresan arrangeras av Biosfärprogrammet Sverige för personer och företag som är verksamma inom besöksnäring och/eller utveckling av samhällsentreprenörskap i något av Sveriges biosfärområden och biosfärkandidatområden.


Biosfärskandidat Voxnadalen har lämnat ifrån sig Unesco-ansökan till regeringskansliet.

Under våren 2018 har ansökan till Unesco om att bilda ett biosfärområde i Voxnadalen färdigställts och överlämnats till Sveriges regering för beredning. Officiellt är det Sverige som nation som lämnar över ansökan till internationella Unesco-sekretariatet i Paris. Först sommaren 2019 väntas ett svar från Unesco. Fram tills dess kommer vi bl.a. att arbeta vidare med en utvecklingsplan och att genomföra olika aktiviteter, så håll utkik här och på Facebook.


Alfta socken odaterad

En förstudie över Vikens by i Alfta

Läs hela rapporten härPDF

 

Biosfärkandidat Voxnadalen på Facebook
@voxnadalen på Instagram

Unesco biosfärområden - Lokal samverkan i ett globalt sammanhang. För en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Hållbar utveckling innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, både idag och för framtida generationer, genom att knyta samman de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska perspektiven. Friska och fungerande ekosystem utgör här grunden för den samhälleliga utvecklingen och den mänskliga välfärden. För att uppnå hållbar utveckling krävs det att olika organisationer, myndigheter, lärosäten, företag, civilsamhället och enskilda individer arbetar tillsammans, både lokalt och globalt. Inom Unescos världsnätverk av biosfärområden är det just det som sker. Tillsammans med lokala och regionala aktörer testas lokala lösningar på olika hållbarhetsutmaningar, samtidigt som goda exempel och erfarenheter delas och sprids i ett globalt sammanhang genom Unescos världsomspännande nätverk.

Vägen till biosfärområde

I september 2018 beslutade Sveriges riksdag att tillstyrka Voxnadalens biosfärområdeansökan och nominera området till Unesco. Ett besked väntas från Unesco under juni 2019. Fram till dess fortsätter vi att utveckla vår organisation och verksamhet.

Voxnadalens kandidatur till biosfärområde har drivits sedan 2014, även om själva grundtanken till ett biosfärområde i området går längre tillbaka än så. Bakom biosfärområdeansökan står Biosfärkandidat Voxnadalen, ett projekt som ägs av Ovanåkers kommun och som får ekonomiskt stöd av Ovanåkers, Ljusdals, Bollnäs kommuner, Region Gävleborg och Naturvårdsverket. Biosfärkandidat Voxnadalen har en egen styrelse som för samman en mångfald av intressenter; Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs kommuner, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Mellanskog, Svenska Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund och Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.

Vi finansierar Biosfärkandidat Voxnadalen

Ovanåkers kommuns logotyp
Ljusdals kommun logotyp
Bollnäs kommun logotyp
Region Gävleborgs logotyp
Naturvårdsverkets logotyp
Tyck till om sidan