Rädda Voxnadalen. Arkivbild (modifierad och
beskuren), Gävleborgs Folkblad

Rädda Voxnadalen. Arkivbild (modifierad och beskuren), Gävleborgs Folkblad

Grannskapsateljé - utlysning

Residens i Ovanåker / Biosfärområdet Voxnadalen

Ansökningsperiod: 7 juni - 2 juli 2023
Vistelseperiod: 18 – 24 sep 2023 + en vecka efter överenskommelse

I juni 2019 utsåg Unesco Voxnadalen till biosfärområde. Som biosfärområde utgör Voxnadalen en del i ett världsomspännande nätverk med uppgift att bidra till genomförandet av FNs Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hållbar utveckling innebär att vi tillsammans kan säkerställa mänskligt välbefinnande, både idag och för framtida generationer. Här betraktas friska och fungerande ekosystem, levande och öppna landskap, skogen som hållbar resurs och tillgången till rent vatten som en grundförutsättning för en samhällelig utveckling och den mänskliga välfärden.

I relation till detta vill vi bjuda in en konstnär för att vistas i biosfärområdet - i en miljö där arkitekturen och den mänskliga interaktionen med landskapet historiskt sett har präglats av agrar kultur, fäboddrift och djur som har vallats på skogen - och möta människor på plats för att konstnärligt reflektera över våra gestaltade (och icke-gestaltade) livsmiljöer samt hur vi kan vara en del av mer resilienta ekosystem, där vi kan antas vara s.k. goda grannar också i relation till andra arter och där tillgången till rent vatten värnas som en rättighet för alla; bortom egendomar, äganderätt och geopolitik.

Utifrån landskapets olika tidsaspekter, vår realtid och geologins djupa tid, finns det (åtminstone) ett närhistoriskt spår som också leder in i framtiden i form av aktionsgruppen Rädda Voxnadalen och deras organiserade motstånd mot KBS, provborrningar och möjliga slutförvar av radioaktivt avfall vid Svartboberget 1981. Genom konsten kanske vi kan följa de historiska ekona av organisering på platsen, av grannbyar som har kommit samman och folkbildningens generativa resonans och betydelse för det kritiska tänkandet om vad Voxnadalen kan få vara framöver. Och om vi uppehåller oss vid poesin i nödvärnets ögonblick (utdraget i 100 000 år) kanske vi kan få syn på en mångfald av rörelser i landskapet och ge röst åt kommande generationer och deras möjligheter att leva på och förena sig genom platsen?

Mer information om residenset och hur du ansöker finns på Kultur Gävleborgs webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad