Tillfälligt besök från Länsmuseet Gävleborg

1 r f, 1 r m (dead)

Marianne Lindberg De Geer

Hösten 2021 startade vi ett samarbete med Länsmuseet Gävleborg där vi får låna konst ur deras samling och visa ett verk i taget på Edsbyns Museum. Vi byter verk ungefär var tredje månad.

Just nu visar vi 1r f, 1 r m (dead) av Marianne Lindberg De Geer.

Senast uppdaterad