Slutdatumet för det här evenemanget har passerat.

IUC Gävleborg bjuder in till Hållbarhetsnätverk

IUC Gävleborg är ett industriellt utvecklingscentrum med fokus på frågor och utmaningar inom områ-dena grön och digital omställning för att främja en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt i Gävleborgs små och medelstora industriföretag.

IUC Gävleborg vill stödja och hjälpa små och medelstora (SME*) industriföretag framåt i hållbarhetsfrågorna och bjuder därför tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare in till att delta i ett fokusnätverk för hållbarhetsfrågor i Ovanåkers kommun. Även större företag kan i viss mån delta.

Att träffas – flera företag tillsammans – ger möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och frågeställningar kring hållbarhetsperspektiven, samtidigt som vi skapar en gemensam plattform för kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar, workshops eller andra värdeskapande aktiviteter baserat på det som kommer upp i nätverket. Vi ser framför oss ca 4 träffat per år, men formar det tillsammans.

Vi sätter ett tak på ca 10 deltagande företag med 1-2 deltagare personer per företag, så anmäl er i tid!

Anmälan görs till Stefan Wiik på 070-520 5349 alt. stefan.wiik@iucgavleborg.se eller
till lina.kronberg@ovanaker.se

Information

Datum: 27 apr
Tid: 13.15 - 16.00
Plats: Plats meddelas senare
Pris: 0 kr

Arrangör: IUC Gävleborg och Ovanåkers kommun
Tfn: 070-520 5349
E-post: Lina.kronberg@ovanaker.se, Stefan.wiik@iucgavleborg.se
Webbplats: ovanaker.se/nyhetsarkiv/nyheter/iucgavleborgbjuderintillfokusnatverkhallbarhet.11583.html

Senast uppdaterad