IUC Gävleborg bjuder in till FOKUSNÄTVERK - HÅLLBARHET

IUC Gävleborg är ett industriellt utvecklingscentrum med fokus på frågor och utmaningar inom områ-dena grön och digital omställning för att främja en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt i Gävleborgs små och medelstora industriföretag.

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Brundtlandrapporten, som skrevs på uppdrag av FN 1987.

Hållbarhet är alltså inte nytt, men ny börjar kraven komma vilket ger nya möjligheter samtidigt som det ställer nya krav på företagen.

IUC Gävleborg vill stödja och hjälpa små och medelstora (SME*) industriföretag framåt i hållbarhetsfrågorna och bjuder därför tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare in till att delta i ett fokusnätverk för hållbarhetsfrågor i Ovanåkers kommun. Även större företag kan i viss mån delta. Första träff den 27 april.

Att träffas – flera företag tillsammans – ger möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och frågeställningar kring hållbarhetsperspektiven, samtidigt som vi skapar en gemensam plattform för kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar, workshops eller andra värdeskapande aktiviteter baserat på det som kommer upp i nätverket. Vi ser framför oss ca 4 träffat per år, men formar det tillsammans.

Vi sätter ett tak på ca 10 deltagande företag med 1-2 deltagare personer per företag, så anmäl er i tid!

Senast uppdaterad