Läsglädje till unga och gamla

Den 23 april var det världsbokdagen. Biblioteken i kommunen arbetar dagligen med att sprida läsglädje till såväl unga som gamla. Dels genom högläsning på äldreboenden och genom att välkomna förskoleklasser på besök till biblioteket.

Alla förskoleklasser i kommunen besöker någon gång biblioteket i Alfta eller Edsbyn och får en introduktion till biblioteksverksamheten. Barnen får då egna lånekort och får göra sitt första bibliotekslån.

Under världsbokdagen hade Edsbyns bibliotek en grupp från Lillboskolans förskoleklass på besök, och barnen fick träffa barnbibliotekarie Karin Lindh.

Vi hoppas att de snart kommer tillbaka och lånar fler böcker! Säger Inga-Lill Embretsen, bibliotekschef, Ovanåkers kommun

Under våren har biblioteket börjat med högläsning på Näskullens och Gyllengårdens äldreboenden i Edsbyn.

De som inte orkar, eller inte kan, läsa själv uppskattar ofta när någon annan läser för dem. Berättar Anna-Lena Backlund, biblioteksassistent som brukar hålla i högläsningen på äldreboendena.

Med högläsning av lättlästa texter får de boende nya möjligheter till läsestunder, med allt det kan innebära: stimulans, närhet, kunskaper, en stund tillsammans. Anna-Lena försöker att hinna med att besöka både Näskullen och Gyllengården varje vecka, men ibland går det lite längre tid mellan läsestunderna.

Alla förskoleklasser besöker någon gång biblioteket för att lära sig mer om verksamheten.

Anna-Lena Backlund läser högt för de boende på Näskullen och Gyllengården.

Senast uppdaterad