En trasig gunga i en gungställning.

E-tjänst för felanmälan

Har något gått sönder eller blivit förstört? Har du upptäckt något annat du vill rapportera som rör trafik, utomhusmiljö, vatten eller avlopp? Vi är tacksamma om du meddelar eventuella brister i vår nya e-tjänst för felanmälan, så att vi kan åtgärda dem så snart som möjligt.

I den nya e-tjänsten Länk till annan webbplats. kan du göra en felanmälan som rör trafik, utomhusmiljö, lekplatser, vatten och avlopp. Du kan också felanmäla det via telefon.

Felanmälan för bostad

Om du vill rapportera fel på din bostad hos Aefab gör du det via Aefabs webbplats Länk till annan webbplats..

Felanmälan för förpackningsstationer (f.d. återvinningsstationer)

Senast uppdaterad