Först i Sverige med E-tjänst för Budget och skuld

För några år sedan började Ovanåkers kommun att utveckla en E-tjänst för Budget- och skuldrådgivning. Allt för att förenkla för den som var i behov av hjälp, och för att sänka tröskeln till att ta steget för att ta hjälp. Ovanåkers kommun blev därmed också först i Sverige med att lansera en sådan tjänst.

Liksom alla kommuner så erbjuder Ovanåkers kommun Budget- och skuldrådgivning kostnadsfritt. Budget- och skuldrådgivning finns till för dig som behöver stöd i din ekonomi, hjälp med budget eller som har direkta ekonomiska problem. Genom att söka hjälp kan du få den stöttning du behöver för att komma på rätt spår igen och du får de verktyg som du behöver för att fortsätta vårda din ekonomi.

Genom att använda vår E-tjänst så behöver du inte göra det där samtalet som kan kännas väldigt jobbigt. Du söker helt enkelt bara hjälpen via E-tjänsten och därifrån tar vi det vidare med den hjälp vi ser att du behöver och kan få.

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Genom en aktiv budget- och skuldrådgivning vill vi bidra till att så många som möjligt kan leva ett självständigt liv och klara sina åtaganden.

Du får kostnadsfritt hjälp med:

  • råd och stöd om du har ekonomiska problem
  • hushållsekonomisk budget
  • ekonomiskt förändringsarbete
  • skuldrådgivning
  • ansökan om skuldsanering till Kronofogden

Det är aldrig försent att ordna upp en trasslig ekonomi. Men du måste vara beredd på att det både tar tid och kräver mycket arbete. Uppgifter du lämnar till oss hanteras under sekretess.

Senast uppdaterad