Lustgas som berusningsmedel

Användningen av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Vad är lustgas?

Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring, till exempel vid förlossningar. Icke-medicinsk lustgas används som drivgas, huvudsakligen i gräddsifoner.

Hur fungerar lustgas?

Lustgasen kan köpas i små silverfärgade patroner och stora tuber. Gasen inhaleras ofta direkt från patronen/tuben eller genom att fylla en ballong med lustgasen och sedan andas in från ballongen.

Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan också ge smärtlindring och hallucinationer.

När lustgas inhaleras direkt från en gastub eller ballong får personen i sig koncentrerad gas. Detta skiljer sig från den lustgas som används inom vården – den är utblandad med syrgas och ges av utbildad vårdpersonal som kontrollerar mängden och styrkan. Användningen inom vården är dessutom begränsad i och med att lustgasen används vid ett enskilt tillfälle och kroppen och nervsystemet får tid att återhämta sig.

Var säljs lustgas?

Lustgas finns idag lätttillgängligt för privatpersoner framför allt via nätbutiker. Det finns ingen åldersgräns och försäljningen av lustgas är inte reglerad.

Risker med att använda lustgas för berusning

Skador på nervsystemet

Varje gång man använder lustgas förstörs det livsviktiga vitamin B12 som behövs för att bland annat bygga blodkroppar och skydda nervtrådar. Vid upprepad användning av lustgas hinner kroppen inte återhämta sig, vilket kan leda till allvarliga skador på nervsystemet. Symtom är känselbortfall, domningar och nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben samt besvär med att kissa på sig. Man kan också få svårt att stå och gå. Andra symtom är ångest, psykos och svåra problem med minnet liknande demens. Det ger också ökad risk för blodproppar.

Köldskador

Koncentrerad lustgas är väldigt kall direkt när den kommer ut ur behållaren – den kan vara nära 100 minusgrader och ge köldskador i munnen, matstrupen och luftvägarna. Man kan få svårt att andas och svälja en lång tid efteråt.

Yrsel och svimning

När man andas in ren lustgas får man inte i sig något syre. Då kan man bli yr eller svimma kortvarigt. När man sedan andas luft igen får man i sig tillräckligt med syre och återhämtning sker normalt sett snabbt.

Dödsfall

Dödsfall vid lustgasanvändning är mycket ovanligt men förekommer.

Frågor och svar

Hur mycket lustgas är farligt?

Det går inte att säga hur mycket lustgas man kan få i sig utan att det är farligt. Det varierar från person till person. Ju mer lustgas man använder, desto större risk för allvarliga skador. Ring alltid 112 i krissituation.

Kan man ta extra B12 för att kompensera skadorna?

En vanlig missuppfattning är att det räcker att ta extra vitamin B12 för att slippa biverkningarna av lustgas. Det stämmer inte – lustgasen förstör all vitamin B12, även sådan som tillförs. Det finns ingenting man kan göra som gör lustgas mindre farligt att inhalera.

Vad kan man göra om man får skador av att ha använt lustgas?

Om skador uppstår till följd av upprepat lustgasbruk är den viktigaste åtgärden att sluta med lustgas, i kombination med utredning inom sjukvården. Ring alltid 112 i krissituation.

Till dig som vuxen

Prata med ungdomar och unga vuxna i din närhet om riskerna med att använda lustgas. Var även observant på om du hittar gasbehållare eller ballonger.

Länkar

Viktiga telefonnummer

Giftinformationscentralen: ring 010-456 67 00 (måndag–fredag 09.00–17.00).

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Om läget är akut, ring 112 och begär giftinformation.

Källa: Giftinformationscentralen

Senast uppdaterad