två äldre damer som sitter i rullstolar ute i solen

Näsgården - vårt nya särskilda boende som inte finns på riktigt

Idag öppnar Näsgården som är Ovanåkers kommuns nya särskilda boende för äldre. Men, en sak som är speciell med Näsgården är att boendet inte finns på riktigt. Näsgården finns bara på Instagram. Innehållet, berättelserna och händelserna kommer från verkligheten ute i våra olika särskilda boenden för äldre och bilderna är AI-genererade men baserade på riktiga foton som personal har tagit.

Syftet med instagram-kontot är att på ett annorlunda och lite lekfullt sätt visa hur vardagen ser ut på våra särskilda boenden och dela med oss av berättelser från personal och brukare utan att publicera några personuppgifter, något som i vanliga fall kan vara ganska svårt.

Vi hoppas på att kunna använda kontot som ett verktyg för att visa hur det är att jobba inom äldreomsorgen i Ovanåkers kommun, och hoppas även att det kommer att komma till användning vid rekrytering av personal.

För oss är det otroligt viktigt att visa upp våra verksamheter så att fler får upp ögonen för dessa viktiga framtidsyrken. Ovanåkers kommun står i likhet med de flesta övriga kommuner i landet inför en stor utmaning när det gäller att säkra framtida bemanning och kompetensförsörjning. Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en grundförutsättning för att bedriva en äldreomsorg av god kvalitet med utgångspunkt i varje individs specifika behov och förutsättningar, säger Christian Olars, Socialt ansvarig samordnare på Ovanåkers kommun.

Mer information

Mer information om Näsgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näsgårdens instagramkonto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

vårdpersonal
En äldre dam som får sitt hår fixat av personal på äldreboende
En äldre man med en kaffekopp

Senast uppdaterad