Snöröjning och halkbekämpning av vägar

När det kommer mycket snö samtidigt så kan det dyka upp mycket frågor om när det plogas och vem som ansvarar för att det plogas. Vi har samlat all information du behöver.

NCC Industry AB hanterar och ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och beredskap i kommunen. Kommunens fastighetsbolag AEFAB ansvarar för snöröjning och halkbekämpning vid sina fastigheter. På vår sida om snöröjning kan du läsa mer om var du vänder dig med frågor eller felanmälan gällande snöröjning och halkbekämpning.

Senast uppdaterad