Äldre nyheter om folkhälsa

Här hittar du alla nyheter om folkhälsa i Ovanåkers kommun.

 • Carolina Klûft

  Folkhälsoveckan - Föreningsbidrag

  Ni som förening kan ansöka om utbildningsbidrag under folkhälsoveckan. I syfte att stärka föreningslivet fortbildning ges bidrag till föreningar som deltar i utbildningsinsatser arrangerade av Ovanåke... Publicerad:
 • Carolina Klûft

  Folkhälsoveckan 2023

  Folkhälsoveckan arrangeras för att lyfta aktiviteter som skapar förutsättningar för ett gott liv! Publicerad:
 • Gå & cykla till skolan

  Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn. Utmaningen som att gå och cykla till skolan, har syftet att minska biltrafiken vid skolor,... Publicerad:
 • Full koll inför skolstart

  Ditt nej är viktigt - tillåt inte att din tonåring dricker. På webbplatsen fullkoll.nu får du stöd kring hur du kan säga nej till din tonåring när det gäller alkohol och andra droger. Publicerad:
 • Carolina Klûft

  Pride - för alla människors lika värde

  Mänskligt värde och värdighet. Vi höjer rösten för allas rätt att vara sig själv och älska den vi älskar. Publicerad:
 • Informationsbroschyrer ANDT på olika språk

  Det är inte alltid lätt att veta hur man kan prata med ungdomar om tobak-och nikotinprodukter och alkohol, eller andra droger. Vi har samlat tips till dig som behöver det. Publicerad:
 • Prova-på-dag för 65+

  Anhörigstödet, Folkhälsan och RF-SISU bjuder in till en prova-på dag av aktiviteter för dig över 65år. Publicerad:

Senast uppdaterad