Kontakt

Allmän förskola

Alla 3-5 åringar erbjuds avgiftsfri plats i förskola 15 timmar/vecka under skolans läsår (uppehåll under skolans samtliga lovdagar). Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till och från förskolan. Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och är anpassad till verksamheten. Förläggning av tiden bestäms av personalen i samråd med förälder. Schemalagd tid som inte används vid t.ex. sjukdom, helgdag under veckan m.m., kan inte bytas mot ny tid.

Senast uppdaterad