Kontakt

Ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden

Föräldrar är skyldiga att utan dröjsmål anmäla ändrad inkomst, adress och familjeförhållanden till barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunen begär oavsett detta in ny inkomstuppgift en gång per år. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren eller skattemyndigheten.

Om oriktiga uppgifter lämnas och det leder till att felaktig avgift debiterats, kan kommunen kräva resterande avgifter i efterskott (3 år tillbaka i tiden).

Senast uppdaterad