Kontakt

Arbetslöshet

Barn vars förälder är arbetslös har rätt till plats. Förskolebarn (1-5 år) har rätt till 15 timmar/vecka. Skolbarn (6-12 år) har rätt till 5 timmar/vecka under hela året. Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och är anpassad till verksamheten. Vilka tider barnet får vara i verksamheten bestäms av personalen i samråd med förälder. Ej utnyttjad tid vid t.ex. sjukdom, helgdag under veckan m.m., kan inte bytas mot ny tid. Vid tillfälligt behov av mer tid än 15 timmar kan en schemaändring göras för t.ex. 4 veckor där snittiden blir 15 timmar (ex. mer timmar en vecka, mindre de andra tre veckorna).

Senast uppdaterad