Kontakt

Avgifter

Avgiften beräknas i procent av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst (före skatteavdrag) oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller ej. Studielån/bidrag, barnbidrag och annan ej skattepliktig inkomst räknas inte med. Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet. Barn
fyra och äldre är avgiftsfria. Om hushållets gemensamma inkomst är 56 250:- eller mer per
månad kommer man upp i maximal månadsavgift. Avgift tas ut för 12 månader per år, även för tid barnet inte utnyttjar platsen.

Månadsavgift för barn 1-2 år

Barn 1

3% av inkomsten

(dock högst 1688:-/mån)

Barn 2

2% av inkomsten

(dock högst 1125:-/mån)

Barn 3

1% av inkomsten

(dock högst 563:-/mån)

Fr.o.m. barn 4 -

Ingen avgift


Reducerad taxa vid allmän förskola för barn 3-5 år

Barn 1

2,1% av inkomsten

(dock högst 1181:-/mån)

Barn 2

1,4% av inkomsten

(dock högst 787:-/mån)

Barn 3

0,7% av inkomsten

(dock högst 394:-/mån)

Fr.o.m. barn 4 -

Ingen avgift


Månadsavgift för barn 6-12 år placerad på fritidshem

Barn 1

2% av inkomsten

(dock högst 1125:-/mån)

Barn 2

1% av inkomsten

(dock högst 563:-/mån)

Barn 3

1% av inkomsten

(dock högst 563:-/mån)

Fr.o.m. barn 4 -

Ingen avgift


Avgift för frukost- eller fritidsklubb är 400:-/månad. (Juli avgiftsfri)
Avgift för lovfritidsplats är 1000:-/termin.

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn erbjuds plats i förskolan från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. För dig som redan har din 3-åring placerad i förskolan så blir den enda förändringen en lägre avgift alternativt avgiftsfri plats eftersom platsen ska vara gratis upp till 15 timmar per vecka.

Vad betalar du för avgift?
Fr.o.m. starten av skolans hösttermin det år ditt barn fyller 3 år kan
du sen välja mellan två olika alternativ för ditt barn:

1. Ditt barn är på förskolan högst 15 timmar/vecka och har då en avgiftsfri plats under skolans läsår. Närvaro på lov tillåts men ni debiteras avgift för lovet. Om behov finns för närvaro på skolans lov debiteras avgift för hela lovet oavsett hur många dagar barnet lämnas.

2. Ditt barn är på förskolan mer än 15 timmar/vecka och du betalar avgift enligt ovan angiven taxa.

Senast uppdaterad