Kontakt

Avgiftspliktiga personer

Taxan gäller för såväl ensamstående som makar samt familjehemsföräldrar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
• har gemensamt barn.
• ej har gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress.

Om en förälder arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andre föräldern, ska bådas inkomster räknas med i hushållets sammanlagda inkomst (oavsett i vilket land inkomsten beskattas).

!

Senast uppdaterad