Kontakt

Barn i behov av särskilt stöd

Om ett barn behöver särskilt stöd i sin utveckling kan plats erbjudas enligt Skollagen 8 kap 9 § eller 14 kap 6 §. Detta kan bero på sen utveckling, funktionshinder, social situation eller annat skäl. Efter utredning beslutar rektorn om plats ska erbjudas alternativt utökad närvarotid för barn som redan har en plats.

Senast uppdaterad