Kontakt

Ej sammanboende förälder

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bort växelvis hos föräldrarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en faktureras utifrån respektive hushåll.

Fakturor skickas till båda föräldrarna, men fakturornas belopp tillsammans överstiger inte maxavgiften.

Föräldern är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sambo.

Senast uppdaterad