Kontakt

Femåringar i förskoleklass

Om en förälder önskar placera sin femåring i förskoleklass så be-slutar rektor var och om placering ska ske. LovfritidsplatsI samband med uppsägning av plats i fritidshem kan ansökan in-lämnas. Lovfritidsplats innebär att barnet har en plats på fritidshem endast under skolans lovdagar (ej juli månad). Lovfritidsplats får användas under ett läsår. Kostnad 1000:-/termin.

Senast uppdaterad