Kontakt

Förälders sjukdom

Förälder som är pensionär, har förtidspension eller sjukbidrag jämställs med arbetslösa, se ovan. Om en förälder är sjukskriven längre tid än en månad begränsas vistelsetiden till 15 timmar/vecka för förskolebarn (1-5 år) samt 5 timmar/vecka för skolbarn (6-12 år). Utökning av tiden kan ske efter individuell bedömning av verksamhetens rektorn.

Senast uppdaterad