Kontakt

Föräldraledighet

Barn mellan 1-5 år vars förälder blir föräldraledig med yngre syskon, får behålla platsen med 15 timmar/vecka. Den begränsade tiden träder ikraft senast en månad efter syskonets födelse. Vilka tider barnet får vara i verksamheten gäller på samma sätt som när en förälder är arbetslös, se ovan. Fritidshemsplacerade barn (6-12 år) som får ett yngre syskon får behålla sin plats en månad efter syskonets födelse. Barnet får därefter inte behålla sin plats under föräldraledigheten.

Senast uppdaterad