Kontakt

Frukost-, fritids- eller kombiklubb

Gemensamt för frukost-, fritids- och kombiklubb:

Tidigast från och med 1 september det läsår barnet börjar årskurs 3 ges möjlighet till frukost-, fritids- och kombiklubb. Avgiften är 400:-/månad. Avgiften ändras från 1 september det läsår barnet börjar årskurs 3. Vid byte under året så ändras avgiften från och med nästkommande månadsskifte. Under juli månad erbjuds ingen tillsyn och juli månad är därför avgiftsfri.

Anmälan om byte till frukost-, fritids- eller kombiklubb görs till barn- och utbildningsförvaltningen, tfn: 0271-570 20.

Frukostklubb:

Från kl. 06.00 fram till skoldagen startar.
Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 06.00 – 14.00.

Fritidsklubb

Efter skoldagens slut fram till kl. 18.00.
Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 08.00 – 18.00.

Kombiklubb

En kombination av frukost-/fritidsklubb. Om ni har behov av frukostklubbens tider en vecka och fritidsklubbens tider den andra veckan ges möjlighet till kombiklubb.

Senast uppdaterad