Kontakt

Inskolning

Inskolning sker alltid vid ny- eller omplacering. Föräldern deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn enligt uppgjort schema. Hur tiden förläggs kan variera. Målet med inskolningen är att pedagogerna har skapat en positiv relation till barnet och fått barnets förtroende samt att du som förälder ska känna dig väl mottagen och trivas.

Senast uppdaterad