Kontakt

Närvarotid

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (se ”Barn i behov av särskilt stöd” längre ner på sidan).

Senast uppdaterad