Kontakt

Placering

Vid placering tas hänsyn till ködatum, barnets ålder samt önskemål om plats. En jämn åldersfördelning eftersträvas i barngrupperna därför kanske inte önskemål alltid kan tillgodoses. Syskon har förtur till ledig plats där det äldre syskonet finns placerat.

Senast uppdaterad