Kontakt

Planeringsdagar

För att verksamheten ska kunna fungera enligt de mål och riktlinjer som finns krävs en noggrann planering och uppföljning.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om möjligheten att stänga förskola fyra dagar per år samt fritidshem två dagar per år för planering och utbildning av personalen. Undantagsvis kan tillsyn ordnas på annan enhet.

Avgiften reduceras inte.

Senast uppdaterad