Kontakt

Reglernas giltighet

Reglerna är antagna av barn- och utbildningsnämnden 2005-06-08, §45, och gäller from 2005-08-01.
Fr.o.m. 2006-08-01 ändring av antalet planeringsdagarna för förskoleverksamheten beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2006-03-15, § 13 .

Fr.o.m. 2008-03-19 komplettering ang. femåringar i förskoleklass beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-19, § 20 .

Fr.o.m. 2009-08-20 ändring av uppehåll för allmän förskolebarn beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2008-12-11, § 93 .

Enligt Riksdagsbeslut utvidgas skyldigheten att anordna allmän förskola till att gälla fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller tre år, fr.o.m. 2010-07-01 .

Fr.o.m. 2012-01-01 förtydligande av grunderna för barns närvarotid enligt Skollagen, barn- och skolnämnden § 45 2011-08-25 samt kommunfullmäktige § 94 2011-11-28.

Införande av frukostklubb inom kommunens fritidshem beslutat av barn- och skolnämnden 2012-12-19, § 75

Beslut om kombiklubb (barn- och utbildningsnämnden 2016-10-05, §81

Maxbeloppet för hushållets gemensamma inkomst indexhöjs 1 januari varje år .

Senast uppdaterad