Kontakt

Tystnadsplikt

Alla som arbetar i verksamheten har tystnadsplikt. Vid all kontakt med andra myndigheter ska föräldrarna antingen delta eller lämna sitt samtycke kring de frågor som diskuteras.

Senast uppdaterad