Kontakt

Uppsägning av plats

Från förälder:

Uppsägning görs till barn- och utbildningsförvaltningen minst en månad i förväg. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Skolbarn får behålla platsen på fritidshem t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Om föräldern säger upp barnets plats under sommaren (maj – augusti) och barnet återkommer till samma plats före den 15 september samma år, debiteras avgift för hela sommaren i efterhand (gäller även vid byte till fritidsklubb).

Om barnet däremot slutar på förskolan och börjar på fritidshem kan platsen sägas upp och avgift behöver inte betalas under sommaruppehållet eftersom barnet inte återkommer till samma plats (läs mer under "Övergång från förskola till fritidshem").

Från Ovanåkers kommun:

Kommunen har rätt att avstänga barn från plats om avgift, trots påminnelser, inte betalas. Ny plats kommer inte att erbjudas så länge skulden finns kvar.

Senast uppdaterad