Kontakt

Verksamhetsformer

Förskola

Förskolor bedrivs i både kommunal och enskild regi och omfattar
barn i åldern 1 – 5 år.

Allmän förskola (avgiftsfri)

Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år och t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 6 år har barnet rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka.

Fritidshem

För barn fr.o.m. augusti månad det år de fyller 6 år och t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barnen vistas i fritidshem under den skolfria tiden samt under lovdagar.

Frukost- eller fritidsklubb

Erbjuds barn från årskurs 3.

Lovfritidsplats

Erbjuds barn 6 – 12 år som varit inskrivna på fritidshem

Senast uppdaterad