Kontakt

Förskoleklass

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år, de börjar då i förskoleklass.

Syfte

"Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov." (Källa: Skolverket)

Föräldramedverkan

Samarbetet mellan skola och hem är betydelsefullt för att varje barns utveckling och lärande ska vara positivt.

Ni är mycket välkomna att komma på besök. Ni behöver inte föranmäla att ni kommer, utan det är bara att droppa in och ta det som vi har det.

Kontakt

Förskoleklassen

linda.jakobsson@utb.ovanaker.se
anna.hildingsson@utb.ovanaker.se

Personalrum

Tfn 0271-572 75

Senast uppdaterad