Kontakt

Får man åka skolskjuts till fritidsaktivitet efter skolan

Det är inte tillåtet att nyttja skolskjuts för att ta sig till en egen fritidsaktivitet.
Skolskjuts regleras i Skollagen ( 2010:800) och gäller enbart resor mellan hemmet och skolan.

Det finns även andra lagar och förordningar att förhålla sig till. Exempelvis kollektivtrafiklagen. Om en elev skulle kunna betala en resa med X-trafik till sin aktivitet men tar skolbussen istället som är gratis, då bedriver man även kollektivtrafik och bryter mot denna lagstiftning.

Senast uppdaterad