Kontakt

Hur organiseras skolskjutsarna?

Skolskjutsorganisationens grund är kommunens linjetrafik där dess tidtabell och verksamhetens tider är samordnade så långt det är möjligt.
Skolskjuts ska i första hand anordnas genom allmän kollektivtrafik.

Skolskjutstransporterna ska alltså i första hand utföras med kollektivtrafik där elev får busskort, (för årskurs F-6 gäller skolbiljett och för årskurs 7-9 gäller Ung i Ovanåker)och därefter via upphandlad skolskjuts till och från anvisad skola. Byten mellan fordon och turer kan förekomma.

Skolskjutsen planeras utifrån skolornas respektive ramtider, vilket är tiden inom vilken scheman får skapas. Inom ramtid/ramschema kan elev ha icke lärarledd tid, s.k håltimme.

Senast uppdaterad