Kontakt

Jag har fått avslag - vad kan jag göra?

Om du fått avslag men anser att vägen till skolan under vintertid är betydligt försämrad, skriver du ned det i din överklagan med motivering.

När du tagit emot beslutet om avslag har du 3 veckor på dig att överklaga.

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till:

Ovanåkers kommun
Barn- och utbildningsnämnden
828 80 Edsbyn

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel i korthet vad beslutet handlar om eller diarienummer. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet och motivera varför du vill att beslutet ska ändras.

Barn- och utbildningsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet, annars kan inte överklagandet prövas.

Nämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Om du vill ha ytterligare upplysningar, är du välkommen att kontakta nämndsekreterare,
tfn 0271-570 12 eller barnochutbildning@ovanaker.se

Senast uppdaterad