Kontakt

Kan man få skolskjuts vid växelvis boende?

Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från
respektive vårdnadshavares adress inom Ovanåkers kommun, under förutsättning att en av
adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Skolskjuts vid växelvis boende kan beviljas under förutsättning att det är fråga om ett fast
arrangemang och att eleven i princip bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Gäller ansökan från båda adresserna gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress

Skolskjutsen planeras och organiseras för hela veckor
(måndag–fredag) till en adress.

Regler för vänte- och restider gäller inte vid växelvis boende

Senast uppdaterad