Kontakt

Kommunen har erbjudit annan skola än vår närmsta skola (placeringsskola)

Elever kan bli erbjudna annan placeringsskola än den man tillhör(upptagningsområdet). Detta kan hända när man exempelvis behöver avlasta de centrala skolorna. Om det är längre till den erbjudna placeringsskolan än till den man tillhör är man inte med automatik garanterad skolskjuts. Däremot räknas det som elevens placeringsskola och inte som egen vald skola. Vid en ansökan om skolskjuts bedöms eleven utifrån de ordinarie grundkriterierna vilket kan innebära att eleven i de lägre årskurserna kan ha rätt till skolskjuts men har senare för kort avstånd när eleven går över till högre årskurs.

Senast uppdaterad