Kontakt

Vad innebär självskjuts?

Om eleven är skolskjutsberättigad men inget annat lämpligt alternativ finns eller av annat särskilt skäl, kan Ovanåkers kommun vid behov teckna överenskommelse med en elevs vårdnadshavare om att denne svarar för skjutsning i eget fordon till och från skolan.

Ersättning utgår med den skattefria delen av statlig bilersättning. Självskjutsning kan endast initieras av Ovanåkers kommun.

Senast uppdaterad