Kontakt

Varför gjordes förändringen att alla måste ansöka?

Det finns flera anledningar till att fler kommuner går över till att alla som har ett behov av skolskjuts ska göra en ansökan.

Det är svårt att veta vilka elever som egentligen behöver och utnyttjar skolskjutsarna. Tidigare har vi använt oss av adressregister över folkbokföringsadressen och med automatik beviljat elever som uppfyller grundkriterierna enligt Ovanåkers kommuns reglemente, dvs att man uppfyller avståndskriterie. Men det är många elever som inte använder skolskjutsen pga fritids, får skjuts eller tar sig till skolan med eget fordon.

Om alla som anser sig ha ett behov av skolskjuts gör en ansökan så kan vi bättre planera och organisera skolbussarna då det vet hur många som verkligen åker och det i sin tur kan påverka storleken på bussen. Chauffören får också bättre kontroll på vilka elever som verkligen åker.

Exempel som det kan se ut idag, så har en stor buss 49 platser men kan på pappret finnas 80 elever som är berättigad med automatik. Men långt ifrån alla åker och då är det svårt att organisera bussar.

Då tycker vi som många andra kommuner att det är bättre att man gör en ansökan när behovet finns och som då blir lika för alla.

Senast uppdaterad