Kontakt

Vem har ansvar för att eleven kommer till skolan?

Föräldrar ansvarar för att eleven kommer till/från skolan eller skolskjutshållplats.
Om elev missat skolskjutsen har föräldrar ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.

Senast uppdaterad