Kontakt

Vinterskjuts - kan man specifikt ansöka om skolskjuts vintertid?

Om en väg inte anses som trafikfarlig med förhöjd risk för olycka under sommarmånader, kan eleven ändå vara berättigad till skolskjuts under vinterperioden beroende på hur vägen ser ut under vintertid. Vintertid är i allmänhet mellan 1 novemeber - 31 mars eller så länge vinterväglag råder.

Om du inte ansökt tidigare, kan du i ansökan specificera att skjuts söks under vintertid och motivera detta.

Har du fått avslag på skolskjuts men anser att vinterskjuts är berättigande? I din överklagan skriver du motivering och förklarar kring vintervägen.

Senast uppdaterad