Kontakt

Skolskjuts med linjetrafik åk F-6 (skolbiljett)

  •  Ni som blir beviljade skolskjuts för första gången erhåller en ny skolbiljett som aktiveras inför skolstart. Denna skickas till elevens folkbokföringsadress.

  • Samma skolbiljett kommer att användas även följande år om eleven är berättigad. Denna aktiveras av kommunen inför skolstart.

  • Aktivering av skolbiljett sker vid första turen. Kortet ska hållas mot kortläsaren vid chauffören till dess att lampan lyser grönt, då är kortet aktiverat. Tas kortet bort för tidigt kan det läsas sönder vid nästa avisering.

  • Skolbiljetten gäller enbart till/från skolan under skolans läsdagar med påstigning mellan klockan 06:00 till 18:00. Skolbiljetten gäller på X-trafiks bussar.

  • Skolbiljetten är personlig och måste vara försedd med namn för att vara giltig.

  • Om förhållanden som angivits på ansökan ändras ska detta meddelas kommunens skolskjutshandläggare omgående (t.ex. vid flytt och avståndet understiger berättigande till skolskjuts). Används skolbiljetten på felaktiga grunder kan ni bli återbetalningsskyldiga.

  • Det är inte tillåtet att ladda egna ”biljetter” på kortet.

  • Förlorad eller obrukbar skolbiljett anmäls omgående till skolskjutshandläggare på skolskjuts@ovanaker.se
    - Ny skolbiljett tillhandahålls mot en kostnad om 100kr. Faktura skickas till vårdnadshavare. Vid användande av ogiltig biljett kan ni vid särskild biljettkontroll bli skyldiga att betala en avgift om 1200kr till X-trafik.

Senast uppdaterad