Kontakt

Skolskjuts med serviceresor (taxi)

Om ditt barn har beviljats skolskjuts genom serviceresor, d.v.s. med särskild beställningstrafik (taxi). Det är X-trafiks beställningscentral som hanterar dessa resor. Det är bra att känna till att:

  • Kommunen beställer resorna för eleven enligt angivna ramtider för skolorna. För elev med anpassad skolgång beställs resor efter angivet schema.

  • Vårdnadshavare kontaktar serviceresor för upplysning om elevens taxitider.

  • Vårdnadshavare ansvarar för att avboka resor. Serviceresor ska kontaktas snarast vid avbokning. Det kan exempelvis vara vid sjukdom, ledighet eller andra avvikande händelser.

  • Om avbokning inte sker blir det en så kallad ”bomresa” och kommunen blir fakturerad för den bokade resan. Vid upprepade ”bomresor” kontaktas vårdnadshavare.

  • Det är inte möjligt att själv ändra tider för hämtning och lämning.

  • Skolskjuts med serviceresor körs oftast med taxi eller mindre buss.

  • Elev ska vara på angiven plats i god tid.

Kontakt till serviceresor:

Senast uppdaterad