Kontakt

Skolskjuts med upphandlad skolbuss

  • Beviljad skolskjuts sker med Bollnäs buss (som är den upphandlade leverantören).
  • Bollnäs buss har fått en förteckning på vilka elever som är planerade att åka med respektive buss. Det finns inget krav på att bussen väntar om eleven inte står vid upphämtningsplats. Därför är det viktigt att ert/era barn är på plats i god tid. Efter skolslut hämtas eleverna upp vid respektive skola.
  • Skolskjutsbussarnas tider publiceras på kommunens webbplats inför skolstart och eventuella justeringar uppdateras där.
  • Ni som har fritidshemsplats efter skoltid för ert/era barn:
    - De dagar ert/era barn är på fritids gäller inte rätten till skolskjuts.
  • Det är inte tillåtet för kompisar att följa med någon skolskjutsberättigad i skolskjutsfordon.

  • Det är inte tillåtet att åka skolbuss till sina fritidsaktiviteter.
  • Elever ska följa föreskriva regler. Bälte ska användas och eleverna ska sitta kvar i bussen till dess att den stannat.

Senast uppdaterad