Kontakt

1. Sammanfattning

Begreppet skolskjuts omfattar både resor med särskilt upphandlad skolskjuts, självskjuts och resor med allmän kollektivtrafik. Dessa riktlinjer redovisar kommunens ställningstagande när det gäller ansvarsförhållandet under elevers förflyttning mellan bostad och skola.

Ovanåkers kommun utför trafiksäkerhetsbedömningar i samband med skolskjutsplaneringen. Bedömningarna utgår från att föräldern eller vårdnadshavaren alltid har ett ansvar för sitt barn på väg till och från skolan samt till och från skolskjutshållplatsen. På de vägar och delsträckor där Ovanåkers kommun bedömer att det finnas en förhöjd risk tar kommunen en del av ansvaret och planerar en skolskjuts genom att till exempel hämta och lämna eleven närmare hemmet och/eller lämna eleven på rätt sida av vägen.

Senast uppdaterad